top of page

SPACE CLEARING & HEALING

WAT IS SPACE CLEARING & HEALING

 

Elk huis heeft zijn eigen energie. Daarnaast worden de sfeer en energie in een huis vooral bepaald door de mensen die er wonen en de gebeurtenissen die er plaats vinden. Elke emotie geeft een bepaalde sfeer neer. Misschien ben je weleens een kamer binnengelopen waar twee mensen net ruzie hebben gehad, je voelt het effect daarvan in de ruimte. 

Steeds meer mensen beseffen het belang van het leven in een energetisch ´schoon´huis. Na verloop van tijd stagneert de energie. daarom zou elk huis op zijn tijd gecleand en geheald moeten worden om de leefsituatie optimaal te houden en te maken. Wanneer je naar een andere woning verhuist is het een perfect moment om het huis te cleanen en te healen. Niet alleen omdat je niet weet wat er heeft plaats gevonden in het huis, maar vooral om juist jouw eigen energie neer te zetten, zodat het echt jouw plek wordt. Andere

 

WANNEER SPACE CLEARING & HEALING?

- liefst een keer in de twee/drie maanden afhankelijk van de ruimte, de bewoners en de gebeurtenissen

- als je je in huis of op kantoor zwaar voelt en depressief 

- na ziekte

- hevige ruzie

- scheiding

- sterfgeval

- verhuizing

 

 

WERKWIJZE

Met de house cleaning en healing die ik doe, maak ik eerst het huis energetisch schoon. Ik voel vanuit een diepe meditatieve staat, shunya genaamd, hoe de energie aanvoelt en wat het doet met de bewoners. Vanuit daar beslis ik welke methode ik gebruik om het huis te reinigen. Dat kan op veel verschillende manieren. Ik maak vooral gebruik van de elementen (vuur, lucht, water, aarde). Daarnaast gebruik ik o.a. geluid (bel, klankschaal, soms zelfs gong), mudra´s (handhoudingen), mantra´s en mandala´s en yantra´s (vormen, waardoor de energie ander gaat stromen). Ik betrek de inwoners bij het proces omdat het over hun welzijn gaat. 

Wanneer het huis gereinigd is, kan het ´gevuld´ worden met nieuwe frisse positieve energie. Dit gebeurt op basis van de intenties van de bewoners en kan verschillen per ruimte. Ook hiervoor zijn weer verschillende manieren om dit te doen. Het zetten van de energie van deze intenties is even belangrijk als het reinigen zelf. Een gecleand en geheald huis zonder opvulling met intenties voelt als een schoon huis zonder meubilair. 

Wil je meer informatie of een space clearing & healing boeken dan kun je reageren via deze site, een mail sturen naar jeaninevandervlies@hotmail.com of 0626906272 bellen

bottom of page